Kód zdravého života - dopomôže zdravému srdcu


(Admin Zzz.sk) #1

Svetový deň srdca, ktorý si dnes verejnosť pripomína deviatykrát, chce vyzvať ľudí, aby spoznali svoje riziko ochorieť na kardiovaskulárne ochorenie a výskyt cievnej mozgovej príhody.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5051-kod-zdraveho-zivota-dopomoze-zdravemu-srdcu