Komentár Slovenskej lekárskej únie špecialistov k situácii v zdravotníctve


(Admin Zzz.sk) #1

K podstate problému. Jednoznačne treba povedať, že naše požiadavky na zvýšenie platieb do ambulantnej sféry sú argumentačne plne obhájiteľné a teda oprávnenéToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/308-komentar-slovenskej-lekarskej-unie-specialistov-k-situacii-v-zdravotnictve