Komisia pre posúdenie financovania LSPP a ÚPS bude mať 11 členov

Prvé zasadnutie komisie, ktorá bude posudzovať najvhodnejší model financovania prvej pomoci a pohotovosti v NsP Malacky, bude v septembri.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13658-komisia-pre-posudenie-financovania-lspp-aups-bude-mat-11-clenov