Komplexnú diagnostiku astmy poskytuje košická Fakultná nemocnica L. Pasteura

Komplexnú diagnostiku astmy poskytuje ako jediná v Košickom kraji Fakultná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach kumuláciou pracovísk Oddelenia klinickej imunológie a alergológie, Kliniky pneumológie a ftizeológie a Kliniky pracovného lekárstva.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2530-komplexnu-diagnostiku-astmy-poskytuje-kosicka-fakultna-nemocnica-l-pasteura