Komsia odporúča za riaditeľa FNsP Bratislava A. Mayera, v Martine J. Hamžíka


(Admin Zzz.sk) #1

Novým riaditeľom Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava by sa mal stať Andrej Mayer. Podľa informácie Ministerstva zdravotníctva SR ho odporúča výberová komisia



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1737-komsia-odporuca-za-riaditela-fnsp-bratislava-a-mayera-v-martine-j-hamzika