Komunikačné závislosti

Závislostné správanie, ktorým označujeme látkové a nelátkové závislosti, patrí medzi tzv. sociálnopatologické javy. Tak, ako sa mení a vyvíja spoločnosť, v ktorej žijeme, mení sa aj spektrum tzv. sociálnopatologických javov, ktoré sú jeho neželateľnou súčasťouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10802-komunikacne-zavislosti