Konferencia všeobecných lekárov s heslom: Prevencia štít zdravia

Slovenskí všeobecní lekári pre dospelých sa stretli v dňoch 17. až 19. októbra 2013 v Starom a Strednom Smokovci na svojom najväčšom odbornom podujatí pod heslom: „ Prevencia štít zdravia. Všeobecný praktik štít prevencie.“Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13721-konferencia-vseobecnych-lekarov-s-heslom-prevencia-stit-zdravia