Kontrola potravín dopadla nevyhovujúco vo viac ako 5000 zariadeniach

Nevyhovujúce výsledky úradných kontrol potravín zaznamenali regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v uplynulom roku v 5586 kontrolovaných zariadeniachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5674-kontrola-potravin-dopadla-nevyhovujuco-vo-viac-ako-5000-zariadeniach