Košická Železničná nemocnica úspešne podniká a skvalitňuje služby

Železničná nemocnica v Košiciach uzatvorila v rámci pracovnej zdravotnej služby zmluvy s vyše 13 600 pacientmi, ktorým bude poskytovať vstupné, preventívne i výstupné zdravotné prehliadky pre ich organizácieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2827-kosicka-zeleznicna-nemocnica-uspesne-podnika-a-skvalitnuje-sluzby