Košickí záchranári organizujú kurzy prvej pomoci pre pedagógov MŠ

Naučiť pracovníkov predškolských zariadení základné zásady prvej pomoci deťom v život alebo zdravie ohrozujúcich situáciách, ku ktorým môže dôjsť v materských školách (MŠ), je cieľom projektu Bezpečné materské školy, ktorý rozbieha Falck Záchranná Academy, jeden z najväčších poskytovateľov kurzov prvej pomoci na SlovenskuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6847-kosicki-zachranari-organizuju-kurzy-prvej-pomoci-pre-pedagogov-ms