Košický deň cievnej chirurgie

Klinika cievnej chirurgie zorganizovala Košický deň cievnej chirurgie. Odborníci diskutovali o problematike ischemických porúch krčnicových tepien, ktoré majú za následok cievne mozgové príhody.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13179-kosicky-den-cievnej-chirurgie