Kováčová: Veríme, že piatok trinásteho bude pre Ligu proti rakovine šťastný

Výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine SR (LPR SR) Eva Kováčová verí, že piatok 13. apríl bude pre kampaň Deň narcisov šťastný. Je presvedčená, že sa podarí prelomiť poveru medzi ľuďmi, podľa ktorej piatok trinásteho je nešťastný deň.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2411-kovacova-verime-ze-piatok-trinasteho-bude-pre-ligu-proti-rakovine-stastny