Krátkozrakosť – môže byť príčinou aj počítač?

Krátkozraký vidí dobre do blízka, ale nevidí dobre do diaľky. Myopia, ako sa odborne krátkozrakosť nazýva, je refrakčná chyba, pri ktorej je oko príliš dlhé alebo lomivosť optickej sústavy oka je väčšia.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13743-kratkozrakost-moze-byt-pricinou-aj-pocitac