KSK pripravil dva letné tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím


(Admin Zzz.sk) #1

Dva turnusy výchovno–rekreačných táborov pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím pripravil Košický samosprávny kraj (KSK)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6738-ksk-pripravil-dva-letne-tabory-pre-deti-s-tazkym-zdravotnym-postihnutim