Kto ide do Bojníc

Kto ide do Bojníc v máji na liečenie? Napíšte