Ktoré resocializačné zariadenie je najlepšie?

Požiadam všetkých, ktorí majú skúsenosti, postrehy, názory, aby napísali, ktoré zariadenie má najlepšie výsledky liečby v oblasti látkových a nelátkových závislostí. Napíšte, prosím vás, aj konkrétne ako tam je v každom konkrétnom zariadení, ako to tam funguje a podobne. Jeden človek bol v Remetských Hámroch - a tam je to na figu - tam sa ožierajú a nie liečia a zodpovednej osobe to nejak nevadí. Prosím, napíšte, poraďme si navzájom. Vopred vám všetkým ďakujem.