Kúpanie a jeho riziká

Horúce dni lákajú k vode za kúpaním a vodnými športmi. Pri kúpaní však treba mať na zreteli aj zdravotné riziká, ktoré nám pri tom môžu hroziť.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13635-kupanie-a-jeho-rizika