Kúpanie na prírodných kúpaliskách vlani nespôsobilo zdravotné problémy

Napriek sporadickým prekročeniam limitných hodnôt mikrobiologických a biologických ukazovateľov neboli počas tohtoročnej kúpacej sezóny zaznamenané ochorenia respektíve zdravotné komplikácie, ktoré by súviseli s kúpaním na prírodnom kúpaliskuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9482-kupanie-na-prirodnych-kupaliskach-vlani-nesposobilo-zdravotne-problemy