LE fenomén pozitívny

Neviete mi poradit, čo znamená LE fenomén pozitívny? Svieti mi to v karte čereným podškrtnuté v súvislosti s reumat. zápalom. V lieteratúre som to našla v súvislosti so SLE. Ďakujem.

LE fenomen sa vyskytuje pri revmatologických ochoreniach, špecificky pri Systémovom lupus erythematodes (SLE). Je príznakom tzv. antinukleárnych protilátok a prejavuje sa pohlcovaním bunkových jadier bielymi krvinkami. Vyšetruje sa v krvnom náteri na sklíčku v hematologických laboratóriach. Samotný test je velmi hrubý, výsledok je značne citlivý na spracovanie a často môže mať nešpecifickú pozitivitu. Môže byť zachytený pri rôznych infekciach a často po čase vymizne, pokiaľ sa nejedná o ochorenie SLE.
SLE je velmi závažné ochorenie a jeho diagnostika vyžaduje prevedenie početných laboratórnych testov. Jedným z nich je aj vyšetrenie LE buniek (LE fenomén).
Čudujem sa, že hovoríte o revmatickom zápale, pozitívnom LE fenoméne a že nemáte lekára, ktorý tieto Vaše ťažkosti riešil, a ktorý by Vám istotne zodpovedal i Vašu otázku.

SLE môže mať prejav (okrem iných) aj v zmysle artritídy, tak možno preto v rámci dif. dg