Lekárne budú poskytovať nočné pohotovostné služby naďalej

Lekárne v Nitre poskytujú nočné lekárenské pohotovostné služby aj po 1. apríli tohto roka. Farmaceut Nitrianskeho samosprávneho kraja túto službu občanom nezrušil napriek tomu, že mesto Nitra od začiatku tohto mesiaca zrušilo finančný príspevok slúžiacim lekárňamToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4186-lekarne-budu-poskytovat-nocne-pohotovostne-sluzby-nadalej