Lekárnici sa zhodli na novelizácii zákona o liekoch

Lekárnici sa zhodli v názore, že na Slovensku sa filozofia lekárenstva odkláňa od svetového trendu. Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach stavia lekárenstvo do roly logistického nástroja bez odborných kompetencií. V diskusii pomenovali hlavné nedostatky súčasnej legislatívyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12291-lekarnici-sa-zhodli-na-novelizacii-zakona-o-liekoch