Lekárom, ktorí sa neprihlásili na ÚP a neoznámili to ZP, hrozí pokuta

Ak ste počas protestnej akcie lekárov podali výpoveď a po vypršaní výpovednej lehoty ste sa neprihlásili na úrade práce (ÚP), vašou povinnosťou bolo nahlásiť sa do ôsmich dní v zdravotnej poisťovni (ZP) ako samoplatcaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11452-lekarom-ktori-sa-neprihlasili-na-up-a-neoznamili-to-zp-hrozi-pokuta