Lekárska fakulta UPJŠ spoluorganizuje IV. kurz CEEA

Lekárska fakulta UPJŠ spoluorganizuje IV. kurz CEEA pre anestéziológov, ktorého témou je matka a dieťa, pôrodnícka anestézia a bezpečnosť anestézie.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13297-lekarska-fakulta-upjs-spoluorganizuje-iv-kurz-ceea