Lekárska fakulta UPJŠ získala špeciálny konfokálny mikroskop

Pracovníci Ústavu anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ získali špeciálny mikroskop na projekt výskumu Centra excelentnosti. Konfokálny mikroskop slúži aj ďalším vedcom UJPŠ.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13471-lekarska-fakulta-upjs-ziskala-specialny-konfokalny-mikroskop