Lekárska fakulta UPJŠ získala špeciálny konfokálny mikroskop


(Admin Zzz.sk) #1

Pracovníci Ústavu anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ získali špeciálny mikroskop na projekt výskumu Centra excelentnosti. Konfokálny mikroskop slúži aj ďalším vedcom UJPŠ.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13471-lekarska-fakulta-upjs-ziskala-specialny-konfokalny-mikroskop