Lekárske odbory vyzvali poslancov na zastavenie transformácie

Lekárske odbory vyzvali poslancov Národnej rady SR, aby prostredníctvom zmeny zákona zastavili transformáciu štátnych zdravotníckych zariadení z príspevkových organizácií na akciové spoločnostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11039-lekarske-odbory-vyzvali-poslancov-na-zastavenie-transformacie