Lekárske organizácie nie sú spokojné so zdravotnými poisťovňami

Vedúci predstavitelia Slovenskej lekárskej komory, Asociácie súkromných lekárov SR a Zdravity, o.z. na dnešnom spoločnom stretnutí prerokovali ďalšie konkrétne otázky spoločného postupu k zmluvným vzťahom poskytovania zdravotnej starostlivosti na rok 2009 so zdravotnými poisťovňamiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5546-lekarske-organizacie-nie-su-spokojne-so-zdravotnymi-poistovnami

Vážení zástupcovia lekárskych organizácií. Neplačte už toľko, je to už 12 rokov, čo stále plačete že poisťovne to, hento, tamto. Ale ešte nikto z vás neobvinil poisťovne z porušovania zákona alebo prinajmenej z nedodržiavania zmluvných podmienok. Vschopte sa alebo vymeňte váš manažment .