Lekárske služby prvej pomoci a pohotovostné lekárne

Prinášame Vám prehľad informácií o lekárskej službe prvej pomoci a službách pohotovostných lekární ako boli uverejnené jednotlivými samosprávnymi krajmi.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13844-lekarske-sluzby-prvej-pomoci-a-pohotovostne-lekarne