Leptospiróza

Leptospiróza je zoonóza (choroba prenášaná zo zvieraťa na človeka) celosvetového významu. Ide o infekčné ochorenie spôsobené tenkými, vláknitými pohyblivými baktériami, špirálovitej štruktúry.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11521-leptospiroza