Letmý pohľad na možnosti alternatívnej liečby

Ako alternatívnu medicínu označujeme súbor diagnostických, preventívnych a liečebných metód, ktoré nepatria ku klasickej – západnej, čiže „školskej“ medicíne.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9389-letmy-pohlad-na-moznosti-alternativnej-liecby