Liečba a resocializácia ľudí so závisloťou na alkohole

Absolvovanie protialkoholickej liečby je prvým krokom, základom alkoholickej readaptácie a resocializácie. Nie je pre ňu však dostatočným zásahom. Pacient vstupuje do doliečovacieho procesu, v ktorom sa prispôsobuje novým životným situáciámToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11483-liecba-a-resocializacia-ludi-so-zavislotou-na-alkohole