Liečba bolesti implantovaním trvalého neurostimulátora

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice zaviedla
novú metódu na liečbu chronickej bolesti – SCS metódu tlmiacu bolesť pacienta pomocou implantovaného neurostimulátora



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10327-liecba-bolesti-implantovanim-trvaleho-neurostimulatora