Liečba CHOCHP

Chronická obštrukčná choroba pľúc je preventabilná a liečiteľná choroba s významnými mimopľúcnymi následkami, podieľajúcimi sa na závažnosti stavu. Pľúcna komponenta CHOCHP je charakterizovaná obštrukciou dýchacích ciest, ktorá nie je úplne reverzibilná.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10727-liecba-chochp