Liečebná rehabilitácia v domácom prostredí

Domáca liečebná rehabilitácia je určená pacientom s obmedzenou pohyblivosťou po úrazoch, cievnych mozgových príhodách (CMP) alebo operáciách, ktorí vyžadujú rehabilitáciu ale nie sú schopní samostatne dochádzaťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12130-liecebna-rehabilitacia-v-domacom-prostredi