Liečených užívateľov drog nepribúda, obľuba heroínu klesá

Národné centrum zdravotníckych informácií zbiera a spracováva vybrané štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a neštátnych zdravotníckych zariadeniach v roku 2010. Podkladom na spracovanie je Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12, ktoré predkladajú spravodajské jednotky poskytujúce liečbuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11344-liecenych-uzivatelov-drog-nepribuda-obluba-heroinu-klesa