Liečivá hippoterapia

Hippoterapia (z gréckeho slova hippo – kôň), čiže liečba pomocou koňa je v súčasnej dobe jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich liečebných metodík.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8059-lieciva-hippoterapia