Liekovú politiku na Slovensku čakajú zmeny

Na účel efektívneho využívania verejných zdrojov pri praktickej realizácii liekovej politiky v oblasti kategorizácii liečiv a liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR do pripomienkového konania návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poisteniaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4776-liekovu-politiku-na-slovensku-cakaju-zmeny