Liga proti rakovine - 2% z Vašej dane dokážu veľa

Liga proti rakovine sa ako občianske združenie zameriava na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a druh onkologickej diagnózy.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13489-liga-proti-rakovine-2-z-vasej-dane-dokazu-vela