Liga proti rakovine darovala fakultnej nemocnici 10.000 eur

Oddelenia ambulantnej chemoterapie a radiačnej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove (FNsP) získali finančný dar vo výške 10.000 eurToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9288-liga-proti-rakovine-darovala-fakultnej-nemocnici-10000-eur