Liga proti rakovine darovala prešovskej nemocnici 14.500 eur

Rozvoj onkologického oddelenia a oddelenia radiačnej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove, konkrétne nákup umývacích a dezinfekčných zariadení pre podložné misy, podložku pre ožarovanie pacientov s karcinómmi pľúc, prsníkov a hornej dutiny brušnej, injektomaty na podávanie cytostatík, antidekubitné matrace, či stoličky pre pacientov umožní nemocnici príspevok zo zbierky tohtoročného Dňa narcisov. Liga proti rakovine (LPR) vyzbierala viac ako milión eur, FNsP J. A. Reimana Prešov dostala z tejto sumy 14.500 eur.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13285-liga-proti-rakovine-darovala-presovskej-nemocnici-14500-eur