Liga proti rakovine iniciuje program prevencie nádorových ochorení

Výchova a vzdelávanie laickej a odbornej verejnosti a snaha o väčšiu angažovanosť štátu do problematiky preventívnej kontroly rakoviny krčka maternice sú hlavné témy vzdelávacieho programu “HPV a rakovina krčka maternice”,Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3117-liga-proti-rakovine-iniciuje-program-prevencie-nadorovych-ochoreni