Liga proti rakovine SR dostala v rámci kampane Dňa narcisov 150 000 korún

Liga proti rakovine SR (LPR SR) dostala dnes v rámci kampane Dňa narcisov 150 000 korún od Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2369-liga-proti-rakovine-sr-dostala-v-ramci-kampane-dna-narcisov-150-000-korun