Liga za duševné zdravie odovzdala ceny na slávnostnom koncerte

Členské združenia, študenti, psychológovia a psychiatri, odborníci a priatelia Ligy za duševné zdravie sa opäť stretli na koncerte, na ktorom sa udeľujú „CENY Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia“Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11884-liga-za-dusevne-zdravie-odovzdala-ceny-na-slavnostnom-koncerte