Liga za duševné zdravie SR prerozdelila výnos zo Zbierky


(Admin Zzz.sk) #1

Témy duševných porúch sú v našej spoločnosti stále tabuizované, máme skreslené názory na psychické ochorenia. Duševne chorí ľudia trpia stigmou a sú vylučovaní zo spoločnosti. Podľa Zdravotnej štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií sa ročne vykoná približne 1,6 milióna vyšetrení v ambulantných psychiatrických zariadeniach. Nemocničná a ambulantná starostlivosť je v súčasnosti u nás na dobrej úrovni. V Európe však funguje komplexná sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Sleduje individuálne potreby klienta a je dostupná tam, kde človek žije.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6083-liga-za-dusevne-zdravie-sr-prerozdelila-vynos-zo-zbierky