LOZ: Návrh Zákonníka práce je pre zdravotníkov dobrý, v súčasnosti ale nereálny

Lekárske odborové združenie (LOZ) schvaľuje navrhnutú novelu Zákonníka práce, zároveň však jej uplatnenie v zdravotníctve za súčasných podmienok považuje za nereálne. Podľa odborárov uvažovaná podoba zákonníka nie je v praxi realizovateľná bez navýšenia finančných prostriedkovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2298-loz-navrh-zakonnika-prace-je-pre-zdravotnikov-dobry-v-sucasnosti-ale-nerealny