LOZ žiada politické strany o stanovisko k pripravenej transformácii nemocníc

Lekárske odborové združenie (LOZ) vyzýva všetky politické strany, aby sa vyjadrili k legislatívne dokonanej príprave MZ SR k transformácii nemocníc na akciové spoločnosti.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/855-loz-ziada-politicke-strany-o-stanovisko-k-pripravenej-transformacii-nemocnic