LOZ žiada zvýšiť mzdy o 25 % plošne, FNsP navhruje 15 % lekárom a 5 % ostatným


(Admin Zzz.sk) #1

Plošné 25-percentné zvýšenie miezd žiada Lekársky odborový zväz (LOZ) v rámci kolektívneho vyjednávaniaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/243-loz-ziada-zvysit-mzdy-o-25-plosne-fnsp-navhruje-15-lekarom-a-5-ostatnym