Magneticka rezonancia bez čakania


(zdravotny pracovnik) #1

Magneticka rezonancia bez čakania vysledky na počkanie lime@atlas.sk