Marfanov syndróm

Dnes rozoznávame okolo 200 rôznych porúch spojivového tkaniva. I keď sa tieto ochorenia identifikovali až v posledných rokoch, historici, antropológovia a lekári preskúmali telesné znaky mnohých slávnych ľudí, u ktorých existujú úvahy, že mohli byť postihnutí tzv. Marfanovým syndrómom.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11527-marfanov-syndrom