Materiál o dlhu v rezorte zdravotníctva z rokovania vypustili

O informatívnom materiáli, ktorý sa týka dlhu v rezorte zdravotníctva, dnes členovia kabinetu nerokovali, pretože ho z rokovania stiahliToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3315-material-o-dlhu-v-rezorte-zdravotnictva-z-rokovania-vypustili