Matičiari priniesli malým onkologickým pacientom fašiangovú náladu


(Admin Zzz.sk) #1

Fašiangovú náladu medzi malých onkologicky chorých pacientov priniesli dnes košickí matičiari na oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej Fakultnej nemocnice v Košiciach.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5691-maticiari-priniesli-malym-onkologickym-pacientom-fasiangovu-naladu